Hillerød
31/08 - kl. 15:00
NH vs AAH
Skip to main content
Nyheder

Nordsjælland Håndbold styrkes

Et nyt, udvidet samarbejde skal gøre Nordsjælland Håndbold endnu stærkere. Fra 1. december udvides samarbejdet, idet FrederiksborgCentret overtager Nordsjælland Håndbolds salgsafdeling.
– Med de seneste sæsoners imponerende sportslige resultater er mediedækningen og brandingværdien af Nordsjælland Håndbold steget markant. Nordsjælland Håndbold har et stort potentiale, og for at sikre at det udnyttes, overtager FrederiksborgCentret salgsansvaret for Nordsjælland Håndbolds kommercielle rettigheder, siger formanden Jørgen Simonsen.
Han føjer til, at aftalen sikrer, at Nordsjælland Håndbold får arbejdsro til at videreudvikle den sportslige platform og NH erhvervsnetværks unikke position i Nordsjælland. Samtidig får FrederiksborgCentret med aftalen flere muligheder for at skabe spændende events og oplevelser med sport i centrum.

Bevarer forankringen i de tre moderklubber og hjemkommuner
Aftalen betyder også, at Nordsjælland Håndbold kan styrke samarbejdet med moderklubberne og de tre hjemkommuner. Tilknytningen til hele Nordsjælland bevares med kampe og træning i både Helsinge, Helsingør og Hillerød – også når Hillerød Arena er færdigbygget ultimo 2019, og giver mulighed for at kombinere håndbold og andre arrangementer på en ny og anderledes måde.
– Det er i begge parters interesse at sikre, at alle, inklusiv partnerne, kommunerne, moderklubberne og de lokal fans i alle tre byer, kan se Nordsjælland Håndbold som deres flagskib. Hovedprincippet er fortsat at kampe afvikles dér, hvor det giver mest værdi for kamppartnerne og for Nordsjælland Håndbold, understreger Jørgen Simonsen.
Nordsjælland Håndbold og alle de frivillige vil fortsat være ansvarlige for kampafvikling og Nordsjælland Håndbold vil sikre, at NH erhvervsnetværk forbliver det bedste netværk, der forener virksomheder i hele Nordsjælland. Nordsjælland Håndbold vil også fortsat være ansvarlig for den overordnede markedsføring.

Udvikling af nye oplevelser og events
Styringen af aftalen sikres ved at FrederiksborgCentrets direktør deltager som tilforordnet
i NHs bestyrelse ved relevante dagsordenpunkter.
Herudover etableres der en udviklingsgruppe med medlemmer fra moderklubberne, NHs
bestyrelse, FrederiksborgCentret og andre frivillige:
– Det vigtige er, at vi får et forum med energi til at fortsætte udviklingen af Nordsjælland
Håndbold både kommercielt og sportsligt. Udviklingsgruppen mødes hver anden måned
for at sikre fortsat produktudvikling, styrke netværket og sikre samarbejdet med
moderklubberne på det organisatoriske plan, fortæller Jørgen Simonsen.