Skip to main content
Nyheder

GENERALFORSAMLING I NORDSJÆLLAND HÅNDBOLD 2018

Afholdes onsdag, d. 28. november kl. 19.00 i Helsinge Hallerne.
 
Dagsordenen: 
       1. Valg af dirigent
 
       2. Selskabets årsberetning v/formand Jørgen Simonsen
 
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
             
       4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Efter tur afgår: Jørgen Simonsen, Otto Hass, Umar Sandhu.
Otto Hass ønsker ikke genvalg. 
Jørgen Simonsen og Umar Sandhu indstilles til genvalg.
 
Bestyrelsesmedlemmer, der ikkeer på valg:
Jørn Blom Hansen, Hans Peter Dueholm, Bjarne Thye Nielsen
 
Forslag til udvidelse af bestyrelsen – der indstilles:
Mikkel Schwartz, Lone Savage, Hans Dalsgaard  
 
       5. Valg af revisor – På valg er: Døssing & Partnere
             Foreslås til genvalg.
 
       6. Eventuelt 
Forslag fra bestyrelsen om, bemyndigelsen til at forlænge tegningsperioden til udstede af op til 2.000 stk. B-anparter a 500 kr. eller optagelse af ansvarliglån op til nom. 1.000.000 kroner i konvertible obligationer med ret til konvertering til B-anparter svarende til 2.000 stk. 
              Bemyndigelsen skal gælde frem til næste ordinære generalforsamling.                       
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen i Nordsjælland Håndbold