Hillerød
31/08 - kl. 15:00
NH vs AAH
Skip to main content
Nyheder

Nordsjælland Håndbold appellerer skrivebords nedrykningen

​Utilfreds med, at Dansk Håndbold Forbund forsøger at lægge låg på sagen
Nordsjælland Håndbold har i dag appelleret skrivebordsnedrykningen fra Primo Tours Ligaen til 1. division.
Det sker efter at NH sammen med to andre berørte klubber – Odder Håndbold og EH Aalborg – havde bedt
Udvalget for Professionel Håndbold om at genoverveje beslutningen, og svaret kom i dag, hvor Udvalget
fastholder nedrykningen.
Efter skrivebordsafgørelsen bad NH Udvalget om en skriftlig begrundelse for nedrykningen, og i svaret
fremgik, at Udvalget mener, at det suverænt bestemmer over turneringen og der ikke kan klages over
udvalgets beslutninger.
– Dét er Nordsjælland Håndbold ikke enig i efter vi har fået en juridisk vurdering: Afgørelsen har så
voldsomt store konsekvenser, såvel sportsligt som økonomisk, at det vil være i strid med intentionerne bag
regelsættet og almindelige retssikkerhedsmæssige hensyn, hvis en afgørelse ikke kan prøves, siger H.P.
Dueholm, der er direktør i Nordsjælland Håndbold.
Strid om to paragraffer
Striden står om to paragraffer i Dansk Håndbold Forbund love:
I §20 står, at Udvalget er »ansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af turneringerne i Liga og 1.
division, samt landsdækkende runder af landspokalturneringen, herunder fastsættelse af kampprogrammet
samt behandling af spørgsmål vedr. den programmæssige afvikling af kampene. Udvalget kan bemyndige
DHF ́s administration til på sine vegne at træffe afgørelse i spørgsmål om tilrettelæggelse og koordinering
af turneringerne. Udvalgets, i den anledning trufne afgørelser, kan ikke appelleres.«
Derfor mener Udvalget, at det suverænt bestemmer.
Men af DHF’s love fremgår det i §24, at »Enhver person eller organisation under og/eller tilknyttet DHF
og/eller med tilsvarende retlig interesse, DHF’s medlemmer eller Divisionsforeningen Håndbold er
berettiget til som part at indbringe en sag for Håndboldens Appelinstans.«
– At Udvalget tilrettelægger og koordinerer turneringerne handler i praksis om, at det udsender
en turneringsplan og eksempelvis kan flytte en kamp til et andet tidspunkt, hvis der er
TV-dækning. Ånden i §20 handler om afviklingen af turneringen. Men her afsluttes den ude at
være spillet færdig og der træffes nogle meget vidtgående beslutninger, som rammer os og to
andre klubber, fremfører H.P. Dueholm.

Han siger videre, at det derfor er uacceptabelt, hvis ikke afgørelsen kan prøves i de appel-
instanser, der er i DHF og DIF.