Hillerød
31/08 - kl. 15:00
NH vs AAH
Skip to main content
Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nordsjælland Håndbold d. 24. november 2021 kl. 19.00
 
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens årsberetning.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Godkendelse af kapitaludvidelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  – På valg er: Jørn Blom Hansen, Søren Petersen og Hans Peter Dueholm. De er villige til genvalg, men der er plads til yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt herunder forslag fra kapitalejere eller bestyrelsen.
 
Generalforsamlingen foregår i restauranten i Royal Stage. Af hensyn til planlægning af mødefaciliteter er man meget velkomne til at melde sin deltagelse til fsj@nsj-h.dk