Skip to main content

Ordinær generalforsamling i Nordsjælland Håndbold 2022

Afholdt i Royal Stage d. 21. november 2022 kl. 19:00

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens årsberetning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  4. Valg af formand: Jørgen Simonsen genopstiller. Ingen andre kandidater har meldt sig pt.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
    På valg er: Thomas Birk, Thomas Elong og Mette Heise. De er villige til genvalg, men der er plads til yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt