Hillerød
31/08 - kl. 15:00
NH vs AAH
Skip to main content
Nyheder

​Status fra talentchefen: Vi er godt på vej!

Talentchef, Laurids Søgaard, September 2021

Vi har været i gang med NH-talent i 16 måneder og er på vej ind i vores 2. turneringsperiode. Vi har i den forgangene periode – ligesom alle andre – bøvlet med Corona og den indvirkning som nedlukningen har haft på foreningsidrætten. Coronaen har sat sine spor, men vi har i NH-talent-regi i høj grad oplevet en stor determination og vilje til at flytte sig indenfor coronaens-rammer. Der er blevet arbejdet benhårdt med det fysiske og vi oplever en gruppe af spillere, der her på bagkant er vendt sultne tilbage til hallerne.

Jeg ynder ofte at nævne det, når jeg bliver tildelt taletid, men den gruppe af spillere, som vi er lykkedes med at samle i – og omkring – NH-talent går til tingene med en enorm stor ærgerrighed og jeg har sjældent oplevet en spillergruppe, der kontinuerligt træner på så højt niveau og med en så stor lyst til at blive bedre. Det er hele baggrunden for, at vi på vej ind i vores 2. sæson allerede er landet et sted som vi højst af alt turde drømme om på år 4 eller 5.

Lidt fakta:
– Både U17-holdet og U19-holdet kommer med i den bedste række.
– Vi har i den nye sæson haft mere end 10 U17- og U19-spillere, der i større eller mindre grad, har været en del af ligatræningen og på den måde ’smage’ på det næste niveau.
– Vi har haft 4 ungdomsspillere i kamp på ligaholdet.
– Vi har 8 spillere indkaldt til den kommende DHF talenttræning med årgang 03/04, hvor der deltager ca. 70 spillere på landsplan.
– Vi har haft den første U-landsholdsdebut til en spiller fra NH-talent.
– Vi har udvidet trænergruppen omkring NH-talent til 5 trænere, hvori der indgår store kompetencer indenfor bl.a. sportspsykologi og fysisk træning.

Vi kigger ind i en sæson, hvor vi – sammen med vores tre moderklubberne – har fire U17-hold og fire U19- hold. Ét hold i NH-talent-regi og et enkelt i hver af de tre moderklubber. Det er mange år siden, at det er lykkedes os at fastholde så mange U17- og U19-spillere i det nordsjællandske. Vi har et hav af U15-, U17- og U19-spillere fra de tre moderklubber, som jævnligt får lov til at blive udfordret til NH-træninger. Det medfører, at vi i det nordsjællandske kan tilbyde et håndboldprodukt på flere niveau – lige fra dem, der drømmer om at blive landsholdspillere til dem, der blot ønsker at træne et par gange om ugen og hygge sig med deres kammerater – det oplever jeg som værende vanvittigt vigtigt, når spillerne rammer gymnasiealderen.

Til og med U15-alderen er opgaven primært at sørge for, at der kommer mange ind ad døren! Her kan vi sagtens blive endnu bedre. Vi skal blive endnu bedre til rekruttere spillere fra skoler m.m., men jeg oplever også, at vi – særligt i U13- og U15-års-alderen skal blive bedre til at lave kvalitetstræning for ’de mange’. Vi skal jagte træninger, hvor tingene er godt planlagt og hvor vi kan rumme mange forskellige niveauer i gruppen uden at gå på kompromis med en god træningsoplevelse til både nybegyndere og de kompetente. Coronaen gjorde det svært, men vi håber, at vi fra NH’s side, i den kommende sæson, kan gøre endnu mere for at bidrage og inspirere til dette.

Langt hovedparten af vores 24 spillere i NH-talent-regi kommer fra vores moderklubber og denne tendens vil vi meget gerne fastholde, men der laves også meget godt arbejde i de øvrige nordsjællandske klubber og vi oplever en del ansøgninger herfra. Vi er dog meget bevidste om, at vi primært ønsker at være et tilbud til spillere i det ’geografiske-område’ Nordsjælland – transporttiden må ikke nærme sig at tilsvare træningstiden. Ydermere ønsker vi ikke at gå på kompromis med de rammer som vi tilbyder spillerne, hvor vi udover tøjpakke, fysioterapi, fysisk træner m.m. bl.a. træner tidligt, så spillerne har aftenen til at lave lektier og puste ud.

Vi glæder os til at påbegynde sæsonen på ungdomsniveau og understøtte det gode arbejde, der laves i både moderklubber, omegnsklubber og i NH-talent!

Vi glæder os til at spille kampe i både Hillerød, Helsingør og Helsinge og forventer at kampprogrammet ligger fast ultimo september.

Læs mere om NH-talent her