Hillerød
31/08 - kl. 15:00
NH vs AAH
Skip to main content

Fra sæsonen 24/25 vil der ikke længere være pigehold hos NH-Talent. Det har Hillerød Håndboldklub, Team Helsinge Håndbold og Helsingør Håndbold enstemmigt besluttet

Pigerne blev føjet til Nordsjælland Håndbolds talentsatsning NH-Talent for to år siden. Desværre lukkes projektet allerede ned igen fra næste sæson. Det er en beslutning, der hovedsageligt er truffet på baggrund af manglende ressourcer og et ønske om at sikre tilslutningen til pigeholdene i moderklubberne – Hillerød Håndboldklub, Team Helsinge Håndbold og Helsingør Håndbold fremover.

”Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi føler os nødsaget til at træffe beslutningen efter kun to år. Men vi vil hellere lukke det ned nu, så vi ikke kommer til at stå med et projekt, vi ikke længere kan gabe over. For det vil blive en ærgerlig oplevelse for alle,” lyder det fra moderklubberne.

”Indtil videre har pigesiden af NH-Talent forløbet, som vi både havde forventet og regnet med på dette tidspunkt, så nedlukningen har intet med projektet i sin helhed at gøre. Det er projektets fremtid, vi ikke kan sikre en ordentlig kvalitet for, og derfor er vi nødt til at lukke det ned nu.”

”Som det ser ud nu, har vi allerede svært ved at drive et U17-pigehold i NH-Talent-regi. Når vi først har svært ved det, så bliver det endnu sværere også at skulle drive et U19-hold og på sigt en dameside også, som hele tiden har været en del af udviklingsplanen.”

Mangel på ressourcer
Hovedårsagen til, at Hillerød Håndboldklub, Team Helsinge Håndbold og Helsingør Håndbold har set sig nødsaget til at træffe beslutningen er mangel på ressourcer.

”Vi ikke har ressourcerne og mandskabstimerne til at drive både moderklubberne og pigesiden i NH-Talent. Vi har derfor på et samlet møde taget beslutningen om at lukke ned. Der er absolut ingen dårlig stemning mellem moderklubberne,” lyder det videre fra moderklubberne.

Bredden vægter højest
Udover manglende ressourcer bunder beslutningen også i, at der kommer til at mangle spillere i moderklubberne, hvis talentsatsningen fortsætter.

”Ved at vi samler de bedste spillere fra moderklubberne et sted, så kommer klubbernes egen bredde til at lide for stor last. Der er ikke nok spillere ude i moderklubberne til at sørge for, at der også er tilbud til breddespillerne, hvilket vi primært er her for.”

Samtidig er det vigtigt for moderklubberne at understrege, at de vil gøre deres ypperste for at udvikle de største talenter internt i de tre klubber fremover. Det er også vigtigt at pointere, at der fremover stadig vil være pigehold i alle tre klubber. Fra næste sæson forventes Hillerød Håndboldklub og Helsingør Håndbold både at have et U17- og U19-hold hver, mens Team Helsinge Håndbold kun tilbyder et U17-hold.

Økonomien følger ikke med
Det sidste aspekt, der ligger til grund for beslutningen om at lukke pigesiden af NH-Talent, er økonomien. Der er ikke de fornødne kræfter til at sikre gode økonomiske rammer for projektet.

”På nuværende tidspunkt er økonomien ikke et problem, men det bliver den. For vi har ikke de nødvendige ressourcer, det kræver, til at skaffe sponsorer til først vores egne klubber og derefter NH-pigesiden.”

Nordsjælland Håndbold anerkender moderklubbernes indsats
I Nordsjælland Håndbold er det med ærgrelse, at beskeden om moderklubbernes beslutning er blevet modtaget.

”Vi er kede af, at vi ikke har kunne lykkes med projektet i samarbejde med moderklubberne, men det er selve naturen af initiativer – nogle lykkes, mens andre går knapt så godt. På trods af det anerkender vi, der har været lagt en stor indsats af både spillere, trænere og frivillige omkring holdet. Vi vil gerne takke dem alle for at være en del af det fælles projekt, Nordsjælland Håndbold er,” udtaler direktør i Nordsjælland Håndbold, Hans Peter Dueholm.

Pigesiden af NH-Talent er drevet af moderklubberne, hvor drengesiden er drevet af Nordsjælland Håndbold. Derfor kommer mangel på ressourcer og økonomi samt breddeprioriteringen på pigesiden ikke til at ramme NH-Talents drengeside.

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mads Holmgaard, pigetalentansvarlig på 27202536 eller pigetalent@nsj-h.dk.