Hillerød
13/04 - kl. 15:00
NH vs SAH
Skip to main content
Nyheder

Nordsjælland Håndbold får ret i appelindsigelse

Det er ikke i orden at skrivebordsnedrykke Nordsjælland Håndbold.

Det har DHF’s Appelinstands i dag afgjort i en kendelse, der giver de 3 klagere NH, Odder Håndbold og EH Aalborg ret i deres indsigelser. Udvalget for Professionel Håndbold har ikke kompetence til at træffe så vidtrækkende beslutninger og Udvalget kan ikke blokere for, at der klages over afgørelserne. Ydermere skal DHF betale sagsomkostningerne.

Hvad betyder det så for de 3 klubber, som blev tvangsnedrykket?

I første omgang ophæves nedrykningerne. Men DHF har bebudet, at der snarest skal indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som så skal godkende nedrykningerne.

Sker det, vil NH møde med et alternativt forslag: – Vi vil foreslå, at der ikke rykkes ned, kun rykkes op. De øvrige beslutninger om bl..a DM-guld og internationale kampe er vi helt indforstået med, siger kassemester H.P. Dueholm, Nordsjælland Håndbold.

Dermed vil Danmark ikke længere gå enegang, men følge beslutninger i en række andre europæiske håndboldlande, som udvider frem for at nedrykke: Norge, Sverige, Østrig, Ungarn, Frankrig, Slovenien, Polen, Tyskland, Spanien og Portugal.