Hillerød
31/08 - kl. 15:00
NH vs AAH
Skip to main content

Vores sidste kamp i Helsingør-hallen fik en utrolig sørgelig start, da en af vores tilskuere desværre afgik ved døden.

Mens tilskuerne var ved at indfinde sig i hallen, kom der en efterlysning af en læge. En tilskuer havde fået et ildebefindende. Selvom ambulance og paramedicinere hurtig ankom til hallen, kunne tilskuerens liv ikke reddes.

Som det er kutyme ved disse triste omstændigheder, vurderes situation af officials og dommere. På den baggrund traf vores sportschef Jørn Blom beslutningen om at gennemføre kampen på trods.

Vores dybeste medfølelse går til de efterladte. Vi håber, at det at afvikle kampen, var i tråd med den afdødes ånd.

Ære være hans minde.