Skip to main content

NH’s Erhvervsnetværk fik bogstaveligt talt banket sommerdvalen ud af kroppen, da Nordsjællands stærkeste netværk mødtes tirsdag 30. august i Royal Stage:

Skuespiller og High-Performance coach Per Barrett-Eriksen lærte bl.a. deltagerne, hvordan de skal slå på kroppen for at få den vågen og klar til eksempelvis at træde frem i en forsamling.

»Gennemslagskraft« var overskriften på hans indlæg, hvor han gav anvisning med praktiske øvelser på, hvor vi alle med enkle midler kan blive bedre til at kommunikere klart og tydeligt, så andre bedre hører, forstår og husker, vore budskaber.

Ud over at slå på sig selv for at være klar til opgaven, så handler det bl.a. om stemme, ord, kropssprog, vejrtrækning og påklædning.

Og husk, at det altid er muligt at komme med til NH’s netværksmøder hver 3. tirsdag i hver måned som gæst.

Foto: Erling Madsen