Hillerød
31/08 - kl. 15:00
NH vs AAH
Skip to main content
Nyheder

Appelsagen tabt: NH tvangsnedrykkes til 1. division

Appelsagen er tabt – og klokken 11 kom denne foreløbige melding fra DIF’s appelinstans:
 
»Appelinstansen udarbejder kendelser, der vil blive udsendt til parterne senest den 2. juli 2020. Af hensyn til alle parters planlægning af den kommende sæson kan Appelinstansen dog allerede nu oplyse, at Appelinstansen har besluttet at stadfæste Håndboldens Appelinstans’ afgørelser af 5. maj 2020 og Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskabs beslutning af 25. maj 2020. Dette betyder, at den beslutning om afslutning på ligaen og 1. division, som blev truffet den 15. april 2020 af Udvalget for professionel håndbold, ligger fast.«
 
Kendelsen – som altså kommer senest 2. juli – begrunder, hvad der ligger bag afgørelsen.
 
Håndboldens Appelinstans afgjorde 5. maj, at Nordsjælland Håndbold, Odder Håndbold og EH Aalborg havde ret i, at Udvalget for Professionel Håndbold ikke kunne tvangsnedrykke holdene. 
 
Det er DIF’s appelinstans enig i – men den er ikke enig med de 3 klubber i, at DHF ikke bare kunne flytte afgørelsen over til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som så efterfølgende foretog skrivebordsnedrykningen. De 3 klubber anførte, at det er i strid med både ordlyden i DHF’s love og ligareglementet.
 
Afgørelsen betyder, at Nordsjælland Håndbold fra næste sæson skal spille i 1. division:
 
– Vi har kæmpet kampen – og vi skylder spillere og sponsorer, at kæmpe kampen til ende. Vi tager afgørelsen til efterretning og vil læse kendelsen, så vi kan se, hvad vi kan lære af den, siger kassemester H.P. Dueholm.