Nordsjælland Håndbold har taget initiativ til et samarbejde mellem regionens kommuner og håndboldklubber om at skabe fælles rammer for talentudvikling.

Ved at bruge hinandens styrker kan vi opbygge et elitemiljø og træne spillere, der kan hente medaljer til Danmark ved store turneringer som EM, VM og OL.

Fælles fodslag – og balance mellem sport og uddannelse

Vi samler de mest talentfulde U16/U18-spillere i regionen og tilbyder dem ekstra træning og sætter derudover fokus på at skabe en sund balance mellem den unge spillers sportslige udvikling og ungdomsuddannelse.

Samtidig involverer vi trænerne rundt om i de nordsjællandske klubber og skaber fælles retningslinjer for talentplejen. De lokale trænere får bl.a. inspiration og øvelser til deres egen træning og mulighed for at dele erfaringer med hinanden på tværs af klubberne. Vi er naturligvis særligt forpligtiget i relation til vore ejere – Team Helsinge Håndbold – Helsingør Håndbold og Hillerød Håndboldklub.

Fordele for alle parter

Samarbejdet kommer både spillere, klubber og region til gode:

Spillerne får støtte til at træne 10.000 timer eller mere, før de fylder 23 år. Undersøgelser viser, at det er dét antal timer, det som minimum kræver at udvikle sit talent.
Klubberne får flere elitespillere, som er konkurrencedygtige på landsplan.
Regionens identitet bliver styrket, og projektet vil bidrage til fællesskab, dialog og netværk på tværs af kommunegrænser. Samtidig bliver opmærksomheden på hele området øget – ikke bare Nordsjælland som håndboldregion, men også som turistdestination og erhvervscenter.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Nordsjælland Håndbold på tlf.: 4820 9182 eller E-mail: info@nsj-h.dk